Zľava na komplexné očné vyšetrenie v iClinic

Zľava na komplexné očné vyšetrenie v iClinic

Komplexné očné vyšetrenie:
Cena jedného očného vyšetrenia: 30 €
Trvanie jedného vyšetrenia: cca 30-45 min v Aupark Tower, iClinic, 2. poschodie, Einsteinova 24,
Bratislava 851 01

Zľava platí do 31.12.2018!!!
 

Komplexné očné vyšetrenie zahŕňa:
• Vnútroočný tlak
• Vízus
• Vyšetrenie očného pozadia
• OCT vyšetrenie sietnice
• Predný segment
• Pachymetria a topografia rohovky
• Vyšetrenie GCC a ONH (stav nervových vlákien sietnice a zrakového nervu)
• Vyšetrenie endoteliálnym mikroskopom.


Zmeranie vnútroočného tlaku môže pomôcť diagnostikovať, či predísť ochoreniam ako Glaukóm (zelený zákal). Tlak sa meria očným tonometrom.


Vízus je zraková ostrosť. Je to schopnosť oka identifikovať dva čo najbližšie ležiace body ako dva oddelené objekty. Vízus do diaľky sa vyšetruje pomocou optotypov zo vzdialenosti 5 alebo 6 metrov. Zraková ostrosť do blízka sa stanovuje na optotypoch do blízka zo vzdialenosti 40 cm, t.j. vzdialenosť na čítanie.


Oftalmoskopom vám lekár pozrie očné pozadie a jeho zmeny na ňom.
Optická koherentná tomografia


Vďaka tomuto neinvazívnemu vyšetreniu je možné pozorovať vznik, vývoj či ústup jednotlivých ochorení zadného i predného segmentu oka. Najčastejšie je toto vyšetrenie využívané pri:
• Ochoreniach sietnice (vekom podmienená degenerácia žltej škvrny, uzávery
sietnicových ciev, diabetické zmeny, ochorenia žltej škvrny, zápaly, poúrazové stavy).
• Ochoreniach zrakového nervu – glaukóm, niektoré neurologické ochorenia
(sclerosis multiplex, Alzheimerova choroba).


Zmeranie parametrov predného segmentu oka (rohovka, dúhovka, šošovka).


Pachymetria je ultrazvukové meranie hrúbky rohovky.


Topofgrafia rohovky zmeria jej zakrivenie a odhalí ochorenia ako Keratokónus (pri ochorení sa rohovka pomaly, ale trvale vyklenuje a stenčuje, čím narastá krátkozrakosť a vzniká nepravidelný astigmatizmus).


GCC - Vyšetrenie komplexu gangliových buniek umožňuje ešte podrobnejšiu a včasnejšiu diagnostiku glaukómu.


ONH (stav nervových vlákien sietnice a zrakového nervu).


Vyšetrenie endoteliálnym mikroskopom ide o vyšetrenie zadnej vrstvy rohovky.

<< Späť na predošlú stránku


ušetrite na finančných produktoch

Ušetrite na hypotekárnom úvere
Najvýhodnejšie životné poistenie
Poistenie zodpovednosti zamestnanca
Poistenie právnej ochrany
Ušetrite na poistení vozidla