Kalkulačka životného poistenia

Všetky poisťovňe na jednom mieste

PoisťovnePoisťovnePoisťovne
Vyberte si NAJVÝHODNEJŠIE poistenie
Zadajte svoj vek

(zadajte svoj vek od 18 do 50 rokov)

Anketa

Základný balík


/ mesiac
Mám záujem
Smrť
2000 €
Smrť úrazom
10 000 €
Trvalé následky úrazu
do 70 000 €
Hospitalizácia
6 € / deň
Liečenie úrazu
6 € / deň
PN od 29. dňa
0 €
Kritické
choroby
0 €
Asistenčné
služby

Príklady poistných plnení

Komplikovaná zlomenina členku
Liečenie úrazu (90 dní)
540 €
Hospitalizácia (7 dní)
42 €
PN (90 dní)
0 €
Trvalé následky úrazu (30%)
4000 €
Spolu 4582 €
Srdcový infarkt
Hospitalizácia (17 dní)
102 €
PN (180 dní)
0 €
Rýchle odškodnenie
0 €
Spolu 102 €

Stredný balík

Najobľúbenejšia
voľba

/ mesiac
Mám záujem
Smrť
10 000 €
Smrť úrazom
15 000 €
Trvalé následky úrazu
do 105 000 €
Hospitalizácia
10 € / deň
Liečenie úrazu
10 € / deň
PN od 29. dňa
10 €
Kritické
choroby
0 €
Asistenčné
služby

Príklady poistných plnení

Komplikovaná zlomenina členku
Liečenie úrazu (90 dní)
900 €
Hospitalizácia (7 dní)
70 €
PN (90 dní)
610 €
Trvalé následky úrazu (30%)
6000 €
Spolu 7580 €
Srdcový infarkt
Hospitalizácia (17 dní)
170 €
PN (180 dní)
1510 €
Rýchle odškodnenie
0 €
Spolu 1680 €

Prémiový balík


/ mesiac
Mám záujem
Smrť
20 000 €
Smrť úrazom
20 000 €
Trvalé následky úrazu
do 210 000 €
Hospitalizácia
15 € / deň
Liečenie úrazu
15 € / deň
PN od 29. dňa
15 €
Kritické
choroby
10 000 €
Asistenčné
služby

Príklady poistných plnení

Komplikovaná zlomenina členku
Liečenie úrazu (90 dní)
1350 €
Hospitalizácia (7 dní)
105 €
PN (90 dní)
910 €
Trvalé následky úrazu (30%)
8000 €
Spolu 10 370 €
Srdcový infarkt
Hospitalizácia (17 dní)
255 €
PN (180 dní)
2265 €
Rýchle odškodnenie
10 000 €
Spolu 12 520 €
www.vyhodnasplatka.sk
Mám záujem o vyskladanie vlastného balíka pripoistení

Referencie siete INSIA / Marsh

Referencie
Vyplňte
kontaktný formulár
alebo nám zavolajte na 042 321 44 81
Vyberte jednu z možností
* povinný údaj
Odoslaním ankety súhlasíte so spracovaním osobných údajov a pravidlami súťaže (pre bližšie info kliknite sem)
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyplnením ankety súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním uvedených osobných údajov spoločnosťou EBG, a.s. a ďalšími podriadenými finančnými agentmi siete INSIA SK s.r.o. za účelom prezentácie finančných služieb formou priameho marketingu, najmä však na účely kontaktovania prostredníctvom e-mailu, pošty, krátkej textovej správy (SMS), telefónu alebo akéhokoľvek iného spôsobu kontaktovania. Súhlas sa udeľuje na obdobie 10 rokov od získania osobných údajov, pričom dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek udelený súhlas písomne odvolať doručením oznámenia na adresu sídla spoločnosti EBG, a.s. Štatút súťaže a pravidlá ochrany osobných údajov nájdete tuZAVRIEŤ
 


info@vyhodykovo.sk 042 321 44 81 www.ebgas.sk